Politică de confidențialitate

1.Informații de început

Vă mulțumim pentru interesul față de compania noastră și serviciile  noastre.

Protecția și confidențialiatea datelor cu caracter personal este un subiect foarte important pentru toată lumea. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră. Aceste informații prezentate în prezentul document (denumit în continuare „Politică de confidențialitate”) sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție. Recomandăm ca acest document să se citească împreună cu Termenii și Condiții de utilizare.  Pentru mai multe informații despre utilizarea modulelor cookies vă rugăm să consultați Politica noastră privind utilizarea modulelor cookie.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce și în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și suntem obligați prin lege să vă furnizăm aceste informații.

Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm și să le prelucrăm în siguranță. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dvs. 

Prin vizitarea site-ului, achiziționarea serviciilor sau produselor noastre ori prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc, prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate.

Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre. 

S.C. ELEFANTUL ROZ S.R.L. este operator de date în sensul GDPR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Această Politică de confidențialitate acoperă doar prelucrările de date pentru care ANTRENOR DE PERFORMANȚĂ/S.C. ELEFANTUL ROZ S.R.L. este operator.

 

2.Definiții

2.1. „GDPR” înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

2.2. „Operatorul” sau „Noi”  înseamnă S.C. ELEFANTUL ROZ SRL, societate de naționalitate română cu sediul social în Brașov, strada Mihai Viteazul nr. 7, Județul Brașov, înmatriculată în Registrul Comerțului Brașov sub nr. de ordine J08/2490/2019, având Cod de înregistrare fiscală 41440653, neplătitoare de TVA.

2.3. „Persoană vizată” reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului.

2.4.  „Termenii și Condiții” înseamnă înţelegerea de comun acord la distanţă intervenită între Client şi noi, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la achiziționarea Serviciilor sau a Produselor de pe site, cu respectarea prevederilor legale cât şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor sau prestarea serviciilor.

2.5. „Prelucrare” înseamnă orice set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, organizarea, stocarea, structurarea, înregistrarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

2.6. „Consimțământ” înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

2.7. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online, unul sau mai multe elemente specifice proprii identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2.8. Alți termeni utizați în prezentul document au înțelesul conferit de GDPR și celelalte prevederi legale aplicabile.

 

3.Alte Servicii

Această Politică de Confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru deoarece excedă controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

 

4.Cine suntem noi?

S.C. ELEFANTUL ROZ. S.R.L./ ANTRENOR DE PERFORMANȚĂ, societate de naționalitate română cu sediul social în Brașăv, strada Mihai Viteazul nr. 7, Județul Brașov, înmatriculată în Registrul Comerțului Brașov sub nr. de ordine J08/2490/2019, având Cod de înregistrare fiscală 41440653, e-mail [email protected] este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse. 

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal.

 

 

 1. Cine sunteți dvs.?

Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a serviciilor/produselor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii care ne este client sau va fi client, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am construit măsuri pentru a facilita exercitarea drepturilor. Pentru mai multe informații, accesați Punctele 12 și 13 din prezentul document.

 

 1. Angajamentul nostru

Protecția informațiilor dvs. personale este importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

6.1.  Legalitate, transparență și echitate

Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător. 

6.2. Controlul vă aparține

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe informații, accesați Punctele 12, 13 și 14 din prezentul document.

6.3. Integritatea datelor

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația.

6.4. Securitate

Am implementat măsuri de securitate a prelucării datelor cu caracter personal, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este 100% sigură.

 

 

 1. Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

 

 

 1. Informațiile dvs.; Scopuri; Temeiuri legale

 

8.1. Cum folosim datele personale?

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs sau din alte surse, așa cum explicăm în rândurile de mai jos: 

 

8.1.1. Nume și Adresă

– se colectează în  scopul creării unui cont pe site;pentru facturare; pentru a ne conforma legislației; pentru prevenirea fraudelor și a altor infracțiuni, pentru marketing direct (doar dacă avem consimțământul dvs. prealabil) conform art despre încheierea și executarea unui contract – Art. 6 (1) b GDPR; obligația legală – Art. 6 (1) c GDPR; consimțământ – Art. 6 (1) a) – (doar pentru marketing direct).

8.1.2. Adresa de E-mail

– se colectează în scopul creării unui cont pe site; pentru facturare; pentru a ne conforma legislației; pentru prevenirea fraudelor și a altor infracțiuni, pentru marketing direct (doar dacă avem consimțământul dvs. prealabil) conform art despre încheierea și executarea unui contract– Art. 6 (1) b GDPR; consimțământ – Art. 6 (1) a) – (doar pentru marketing direct), interes legitim-  Art. 6 (1) f) GDPR

 

8.1.3. Adresa IP

– se colectează pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice; pentru prevenirea fraudelor; pentru funcționarea rețelei conform Art. 6 (1) f) GDPR secțiunea  interes legitim

*Deși am depus toate eforturile posibile pentru identificarea tuturor datelor personale prelucrate și a scopurilor, rețineți faptul că tabelul de mai sus nu este exhaustiv.

 

Cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site). Majoritatea informațiile sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme).

 

Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:

 1. Modul în care interacționați cu site-ul nostru (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul). Pentru mai multe informații în acest sens, vă invităm să lecturați și Politica noastră privind utilizarea modulelor cookies.
 2. Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;
 3. Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail.

 

 1. În situația în care efectuați achiziții, se vor colecta anumite informații de plata (datele de pe card), însă vor fi stocate de partenerii noștri procesatori într-un mod pe care noi nu îl putem citi și nu putem avea acces la respectivele date, în acest caz Netopia Pay

 

8.2. Scopuri

Pe lângă scopurile enumerate în secțiunea anterioară, prelucrăm datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:

 1. Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
 2. În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. în prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;
 3. Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 4. Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 5. Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 6. Pentru crearea și mentenanța conturilor;
 7. Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
 8. În situația puțin probabilă a unui litigiu, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

 

Dacă utilizezi serviciile noastre, te informăm că vom prelucra datele tale de navigare în scopuri analitice și statistice, adică pentru înțelegerea modului în care utilizatorii interacționează cu site-ul nostru și astfel să îi putem aduce îmbunătățiri.

 

 • Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele?

Atunci când te rugăm să completezi datele personale pentru a îți oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a îți putea furniza serviciul sau pentru a îți oferi acces la funcționalitatea respectivă.

Te rugăm să reții că, dacă decizi să nu ne furnizezi aceste informații, este posibil să nu poți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

 

8.4. Alte informații despre temeiurile legale

8.4.1. Interes legitim

  În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și  interesele dvs. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dvs., nu vom utiliza interesul legitim,  iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare. În prezent utilizăm interesul legitim pentru categoriile de date enumerate în partea 8.1.

 

8.4.2. Consimțământ

Rețineți faptul că obținerea consimțământului nu este obligatorie, iar noi vom proceda la obținerea consimțământului din partea dvs. doar în situațiile în care nu reușit să utilizăm un alt temei legal. În prezent utilizăm consimțământul doar pentru e-mail marketing.

 

8.4.3. Interesul vital

 În situația puțin probabilă a unei urgențe medicale sau a unui alt eveniment exceptional prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice.

 

 1. Perioada de stocare

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

 

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. În anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Perioadele de stocare sunt după cum urmează:

 • 5 ani pentru adresele de e-mail de la ultima interacțiune cu noi
 • 10 ani conform legislației pentru datele necesare facturării (nume, prenume,adresa, etc)

 

1o. Transferuri de date

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim conform legislației.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

 1. Securitatea datelor

Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale și luăm măsurile necesare pentru a proteja clienții noștri și alte persoane ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat al datelor personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor pe care le prelucrăm în activitatea curentă. Astfel am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal:

 

11.1. Politici dedicate

 Adoptăm și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.

 

11.2. Minimizarea datelor

Ne asigurăm că datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această Politică.

 

11.3. Restrângerea accesului la date

 Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra și a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii și colaboratorii noștri sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate (fie prin contract, fie legale).

 

11.4. Măsuri tehnice specifice

Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident. Totuși, niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură și de neatins.

 

11.5. Asigurarea exactității datelor tale

 Câteodată este posibil să îți cerem să confirmi exactitatea sau actualitatea datelor tale pentru a fi siguri că ele reflectă realitatea.

11.6. Anonimizarea datelor

Acolo unde putem, încercăm pe cât posibil să anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Cu toate acestea, deși depunem eforturi constante pentru a asigura securitatea datelor pe care ni le încredințezi, este posibil să avem parte și de evenimente mai puțin fericite și să avem incidente/breșe de securitate. În aceste cazuri, vom urma cu strictețe procedura de raportare și notificare a incidentelor de securitate și vom lua toate măsurile necesare pentru a readuce situația la normal în cel mai scurt timp posibil.

 

 1. Marketing direct

În măsura în care am obținut consimțământul dvs. prealabil sau sunteți deja un client al companiei, putem utiliza tehnologii de marketing direct utilizând informațiile colectate despre dvs. În prezent transmitem mesaje comerciale pe e-mail (e-mail marketing).

 

12.1. Cum puteți renunța la marketing direct?

Vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri în acest sens la [email protected] cu mesajul Dezabonare.

 

 1. Ce drepturi aveți?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

13.1. dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.

 

13.2.dreptul de acces asupra datelor – aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

 

13.3. dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete – aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 

13.4. dreptul la ștergere – în situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

 

13.5. dreptul la restricționarea prelucrării – în cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

 

13.6. dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator

 

13.7. dreptul de a vă opune prelucrării datelor – în cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.

 

13.8. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.

 

13.9. dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.

 

13.10. dreptul de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

 

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

+40.318.059.211; +40.318.059.212, [email protected]

 

 1. Mențiuni

Vă rugăm să rețineți că:

 • Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail.
 • Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: [email protected]
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 

 

 

 

Te rog să îți verifici
adresa de e-mail

Pentru a-ți confirma înscrierea apasă pe butonul pe care l-ai primit în e-mailul pe care tocmai ți l-am trimis.

Câteodată serverele se joacă de-a v-ați ascunselea, și e-mailul ajunge în spam. Verifică în toate folderele!

Avem cookies pentru tine, bucățele de cod unde datele sunt anonimizate si care ne permit să avem un site adaptat dorințelor tale, să integrăm elemente de social media și să afișăm reclame care nu te enervează; le preluăm de la Google, Facebook și ceilalți parteneri similari. Dacă ești de acord cu aceste cookies, apasă ACCEPT si navigheaza in continuare.